9.2.12

la hora y el oro

la hora y el oro
se quieren
como el ojo y la hoja


5.2.2012

7.2.12

errores y nombres / eraroj kaj nomoj¡orín! / hispane "urino" (aŭ "rusto")¡empresa de seguridad "chingan"! / sekureca firmao (hispane i.a.: "ili fikas")un clásico en Taiwán / klasikaĵo en Tajvano (pli malpli samprononca kiel "polla" = kaco)encuéntrese el error (no en chino) / trovu la eraron (ne en la ĉina)¡mi favorito! / mia preferata!

artistas y amigos / artistoj kaj amikoj

Con Kiki, ante un cocido chino picante con un tinto de Rioja...

Kun Kiki, antaŭ pikanta ĉina bolpoto kun ruĝa vin' el Rioja...... con Cristóbal (el cazador cazado)...

... kun Cristóbal (la ĉasisto ĉasata)...
... o en casa de Julio en Macao.

... aŭ ĉe Julio en Makao.PD Pido disculpas por las fechas sobreimpresas y (en esta y otras entradas) por ponerme la sudadera de la selección española (sólo lo hago en el extranjero) ;-)

PS Mi pardonpetas pro la surpresitaj datoj kaj (en tiu ĉi kaj aliaj blogaĵoj) ĉar mi vestis min per la sportjako de la hispana futbalteamo (mi faras tion nur eksterlande) ;-)

mi rincón en Pingtung / mia momentejo en Pintongo"Mi templo" esta cerrado por reparaciones hasta marzo...

"Mian templon" oni fermis por riparoj ĝis marto...... pero el árbol de la plaza sigue en pie, como de costumbre.

... sed la samplaca arbo staras plu, kiel kutime.

6.2.12

Macao mixto / miksa Makao

Macao nos ha resultado similar a Hongkong, con esa mezcla de elementos asiáticos y europeos, pero mucho más tranquilo.

Makao impresis nin sinile al Hongkongo, kun tia mikso de aziaj kaj eŭropaj elementoj, sed multe pli trankvila.

Y el portugués se lo ve escrito en carteles etc, pero no se lo oye casi en nigún sitio.

Kaj la portugalan oni vidas skribe en afiŝoj ktp, sed apenaŭ aŭdas ĝin ie ajn.

comer en Macao / manĝi en Makao

Como nuestra amiga Silvia nos dice que ha "echado de menos alguna foto de las vuestras, 'gastroviajeras', y una postal"...

Ĉar nia amikino Silvia skribis ke mankis al ŝi ia el niaj kutimaj fotoj frandturismaj, kaj ankaŭ ricevi bildkarton...... aquí tenéis dos postales de Chen en Macao, de día y de noche...

... jen du bildkartoj kun Chen en Makao, tage kaj nokte...... una típica "bifana"* macaense...

... tipa makaa "bifana"*...

( * = bocata portugués de carne de cerdo / portugala porkvianda sandviĉo )... y una mesa de "dimsum" (tapas que se toman con té)...

... kaj tablo da "dimsum" (manĝetoj kun teo)...... por ejemplo, bolas rellenas de carne o de dulce (las que están todavía cerradas):

... ekzemple, buloj farĉitaj per viando aŭ per dolĉaĵo (tiuj ankoraŭ fermitaj):¡Buen provecho! Bonan apetiton!

5.2.12

feliz año del dragón / feliĉan drakan jaron

Nos dijeron que, acabado el año del conejo, empezaba el del dragón, así que fuimos a comprobarlo a Taiwán y Macao.

Oni diris al ni ke, post la jaro kunikla, ekis la draka jaro, kaj do ni iris certiĝi pri tio al Tajvano kaj Makao.